Innmelding i klubben

Info før innmelding

Ved innmelding i klubben må alle under 15 år registrere foresatte. Vi ønsker at alle gjør det uavhengig alder, slik at vi har kontakt info til pårørende om behov. For de over 18 år er feltet kontakt info til pårørende og ikke nødvendigvis foresatte. 

Ved innmelding i klubben samtykker medlemmet til å følge Norges Idrettsforbunds og Norges bokseforbunds lover og klubbens bestemmelser. Retningslinjer og bestemmelser for klubben finner dere under fanen Trygg idrett.

Alle fra og med 13 år skal utføre RenIdrett og sende utskrift av pdf filen til trener eller leder.  
 

Ved innmelding i klubben

I innmeldingen velges hvilke gruppe det nye medlemmet ønskes å meldes inn i.

Det er da 3 valg for ordinære medlemmer ved innmelding:

  • 10-12 år 
  • Rekrutt/bokseskole fra og med 13 år
  • kontingentkassen/støtte
  • Annet

MERKNAD!
De som ikke fyller inn feltene adresse, kontakt info, foresatte m.m. (Gjelder som nærmeste kontakt info for de over 18 år) vil få søknad om medlemskap avvist og må søke på nytt. Ifølge vår intern kvalitetssikring, skal vi blant annet har kontakt info til pårørende i tilfelle behov.

  • Merk at de som ikke har ID nummer, må velge landet de kommer fra og ikke Norge.
  • Info: Får du feilmelding ved bruk av linkene "klikk her", vennligst forsøk en annen nettleser. 

Innmelding: Klikk her 

 

Betaling

Etter at dere har sendt inn innmelding og den har blitt akseptert/registret av klubben vil det bli sendt ut faktura til den e-posten dere registrer. Dere vil få 2 fakturaer. 1 faktura for medlemskontingent og en for treningsavgift. Vi har forsikring for våre medlemmer, men den er kun gjeldende når fakturaer er betalt.

VIKTIG!  
For medlemmer med utfordrende familieøkonomi, er det ordninger som sikrer at de kan delta. 
Ved innmelding velger de da "kontingentkassen/støtte", uansett hvilke grupper de søker om opptak i. Se vår personvernserklæring under fanen Trygg idrett.