Trygg idrett

Klubbhåndbok

Pors boksing følger Idrettsforeningen Pors (PORS IF) sin klubbhåndbok. Instrukser, rutiner, retningslinjer osv i klubbhånboka er gjeldende for Pors boksing.

Link til klubbhåndboka

Retningslinjer under denne fanen (Trygg Idrett) gjelder for Pors boksing i tillegg til klubbhåndboka.