Trygg idrett

Retningslinjer trenere/ledelse

Disse retningslinjene er forventninger til alle trenere og ledelse i klubben. Retningslinjene er
forventninger til hvordan trenere og ledere skal oppføre seg overfor utøvere, foreldre og når de representerer
klubben.


Som trener i idrettslaget skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet

 

Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

 

Ledere, styremedlem og personer med verv i klubbe, skal:

 • Utøve sitt ansvarsområde til det beste for klubben
 • Bistå ved behov, for å sikre at klubben gir trygge og gode rammer for utøvere, spesielt for barn og ungdom
 • Vise respekt for andre
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Varsle til nærmeste leder om uønsket hendelser
 • Varsle om uønsket hendelser til øvrige, om nærmeste leder ikke kan varsles eller ikke behandlet varselet. Øvrige kan være Norges Bokse forbund, Telemark Idrettskrets, Norges idrettsforbund, Pors Idrettsforening eller kommunen 

 

Trenere i klubben skal gjennomføre:

 • RenIdrett og sende utskrift av pdf filen til leder.  
  Rent Idrettslag og Ren Utøver er et kontinuerlig arbeid. Fokuset må alltid være skjerpet. Idretten er en forebyggende arena og klubben bør ha nulltoleranse på bruk av kosttilskudd. De færreste har behov av tilskudd med mindre de har en mangel som er påvist av lege. Utøvere som går på medisiner må sjekke dopinglista og eventuelt søke om medisinsk fritak. For mer info og gjennomføring av RenIdrett, klikk her
 • Utføre digital trenerattest iht NIF sine bestemmelser. Se NBF sine sider for mer info og for å gjennomføre trenerattest. Klikk her

Ledere/styre i klubben skal gjennomføre:

 • RenIdrett og sende utskrift av pdf filen til leder.  
  Rent Idrettslag og Ren Utøver er et kontinuerlig arbeid. Fokuset må alltid være skjerpet. Idretten er en forebyggende arena og klubben bør ha nulltoleranse på bruk av kosttilskudd. De færreste har behov av tilskudd med mindre de har en mangel som er påvist av lege. Utøvere som går på medisiner må sjekke dopinglista og eventuelt søke om medisinsk fritak. For mer info og gjennomføring av RenIdrett, klikk her