Trygg idrett

Retningslinjer mobbing

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og
hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.
Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du
er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du
alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke
kommuniserer du at mobbing er akseptert.


Slik gjør du dersom du oppdager mobbing:

 • Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.
 • Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den
  som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.
 • Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget.
 • Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om
  gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne
  opp med en ny samtale etter en stund.
 • Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og
leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter
barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til
etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som
ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere
diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du
ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering.
Klubbens retningslinjer er i tråd med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.
Lenke: http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/Seksuelltrakasseringogovergrep.aspx