Trygg idrett

Retningslinjer utøvere/medlemmer

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere og medlemmer i klubben.
Retningslinjene er forventninger til hvordan utøvere skal oppføre seg på
trening og når de representerer klubben.
Utøvere i klubben skal:

 • Vise gode holdninger
 • Delta på dugnadsarbeid for klubb og gruppe man trener i
 • Respektere hverandre
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 • Følge klubbens regler
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 • Ta ansvar for godt samhold
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Være stolt av sin egen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens
  verdier
 • Ikke utføre vold eller annen maktmisbruk
 • Ikke representere holdninger eller utføre handlinger som kan sette klubben i negativt lys
 • Alle fra og med 13 år skal utføre RenIdrett og sende utskrift av pdf filen til trener eller leder.  
  Rent Idrettslag og Ren Utøver er et kontinuerlig arbeid. Fokuset må alltid være skjerpet. Idretten er en forebyggende arena og klubben bør ha nulltoleranse på bruk av kosttilskudd. De færreste har behov av tilskudd med mindre de har en mangel som er påvist av lege. Utøvere som går på medisiner må sjekke dopinglista og eventuelt søke om medisinsk fritak. For mer info og gjennomføring av RenIdrett, klikk her