Trygg idrett

Retningslinjer foreldre/foresatte

Til deg som er foreldre i klubben:

 • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å delta i idrettslaget, men er du med
  følger du idrettslagets regler
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 • Husk! Alle barna er barn med behov for å bli sett, ikke bare ditt barn
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang
 • Motiver barna til å være positive på trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god
idrettsforelder.
Lenke:
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media